Piegādes noteikumi

Noteikumi

1. Vispārējo pārdošanas nosacījumu darbība

1.1 Vispārējie pārdošanas nosacījumi darbojas starp pircēju (tālāk tekstā Klients), interneta veikalā rgrpluss.lv turpmāk tekstā rgrpluss.lv), lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas kārtību un noteikumus, kā arī palīdzētu risināt jautājumus, kas saistīti ar abu pušu tiesiskajām saistībām.

1.2 Iepirkšanās kārtību interneta veikalā rgrpluss.lv nosaka Rīgā 2014.gada 20.maijā (prot. Nr.29 5.§) LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 15. martam, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

1.3 Interneta veikalā rgrpluss.lv piedāvātam preču bildēm * un cenām ir informatīvs raksturs. Prece var atšķirties no attēla. Uz attēla var būt detaļas, kuras neietilpst preces komplektācijā. Preces aprakstam ir informatīva nozīme, parametros un komplektācijās var būt ražotāja izmaiņas vai modifikācija. Rgrpluss.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridiskās saistības starp interneta veikala apmeklētājiem un tā veidotājiem. Rgrpluss.lv patur vienpusīgas tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas vispārējos pārdošanas nosacījumos un piedāvājamo preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un nosacījumos stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājas lapā rgrpluss.lv. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.4 Rgrpluss.lv un Klients vēlas veikt pārdošanu un pirkšanu izmantojot interneta veikalu rgrpluss.lv pamatojoties uz vispārējiem pārdošanas nosacījumiem, kas ir ietverti šajā dokumentā. Veicot pasūtījumu un priekšapmaksu interneta veikalā rgrpluss.lv, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar noteikumiem un piekrīt tiem.

1.5 Pirkšanas un pārdošanas līgums stājas spēkā tikai pēc priekšapmaksas iemaksas, kas ir ne mazāka kā 50% no pasūtījuma vērtības. Apmaksa ir veicama 7 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža.

1.7 Kamēr Klients nav pilnībā norēķinājies ar rgrpluss.lv, īpašuma tiesības uz precēm pieder Rgrpluss.lv.

*Dažas fotogrāfijas un shēmas nes informatīvo raksturu kā arī monitoru izšķirtspēja var atšķirties. Ieteicam iepriekš iepazīties ar izgatavošanas materiāliem rgrpluss.lv birojā

2. Rgrpluss.lv cenrādis

2.1 Cenas pārdodamajām precēm interneta veikalā rgrpluss.lv norādītas EUR bez piegādes un montāžas izdevumiem, un neietver pievienotās vērtības nodokli PVN 21%.

2.2 Preces piegādes vērtība ir atkarīga no preces apjoma, piegādes ģeogrāfijas un ir pieejama šeit.

2.3 Rgrpluss.lv patur sev tiesības veikt izmaiņas cenrādī. Ja Klients veicis pasūtījumu pirms cenas izmaiņas ir stājušās spēkā, tad precei ir spēkā cena, kas ir norādīta uz rēķina pasūtījuma reģistrācijas brīdī, pie nosacījuma, ka minētais pasūtījums netika anulēts iemeslu dēļ, kas norādīti punktā 5.1.

3. Pasūtītās preces apmaksa

3.1 Preces apmaksa ir veicama:
- ar bankas pārskaitījumu saņemot rēķinu;

3.2 Ja Klients ir apmaksājis 50% vai vairāk no pasūtījuma kopējās vērtības, tad otrā apmaksas daļa ir jāveic ne vēlāk kā 1 dienu pirms ieplānotas preces piegādes Klientam.

3.3 Pēc avansa maksas ieskaitīšanas rgrpluss.lv rēķinā pasūtījums tiek nodots ražošanā un pasūtījuma atcelšanas gadījumā avansa rēķina summa netiek atgriezta.                                                                                       

Pasūtījuma nodošana ražošanā tiek realizēta tikai pēc priekšapmaksas saņemšanas!

4. Preces piegāde un nodošana

4.1 Katras preces aprakstā ir norādīts tai atbilstošais piegādes termiņš. Piegādes termiņš var mainīties, sakarā ar svētku svinībām un ikgadējiem plānotiem ražotnes atvaļinājumiem, kā arī tādā gadījumā, ja ražotājs mums paziņo par ražošanas plāna pārtraukumu. Par preces piegādes termiņa iespējamo nobīdi Klientam tiek paziņots caur elektronisko pastu vai pa telefonu. Rgrpluss.lv ir norādījis maksimālos piegādes termiņus. Piegādes termiņā notiek preces ražošana, pasūtījuma komplektācija, preces piegāde Latvijā - tieši klientam. Par preces kārtējo statusu iespējams uzzināt tikai elektroniski (uzrakstot uz [email protected]).

4.2 Gadījumā, ja piegādes termiņi neatbilst informācijai, kas ir norādīta preces aprakstā vai klientam izsūtītajos datos, un ir skaidrs, ka preces piegāde norunātajā termiņā nav iespējama no rgrpluss.lv neatkarīgu iemeslu dēļ, rgrpluss.lv apņemas paziņot Klientam par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi, ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā no brīža, kad rgrpluss.lv ir saņēmis attiecīgo informāciju.

4.3 Prece tiek nodota Klientam uz pavaddokumentu pamata. Pirms preces pieņemšanas un preces saņemšanas apstiprināšanas ar savu parakstu uz pavaddokumentiem, ieteicam uzmanīgi aplūkot preces iesaiņojumu. Ja ir redzami bojājumi, ieteicam preci nepieņemt. Ja pavadzīme tiek parakstīta bez piebildes, tiek pieņemts, ka prece ir nodota bez bojājumiem. Preci bojātā iesaiņojumā (gadījumā, ja redzams, ka zem iesaiņojuma prece ir bojāta vai ir šaubas par to) ieteicam atgriezt pasūtījumu atpakaļ kurjeram un par šo problēmu paziņot uz elektroniskā pasta adresi [email protected] vai pa telefoniem +371 25129522.

Piegāde

Pēc Jūsu pasūtījuma reģistrācijas mēs ar Jums sazināmies pa noradīto e-pastu piegādes maksas saskaņošanai uz norādīto adresi. Piedāvāta piegādes cena attiecas tikai uz norādītam pieprasījumā preču sarakstam.

 

0.01-100kg līdz 10.gab 0,30eur/km Kandava - piegādes adrese - Kandava
100,01 - 6000 kg kopā 0,80eur/km Kandava - piegādes adrese - Kandava
montāža Сena  pēc pieprasījuma

Cenas ir norādītas bez PVN
Cenām ir informatīvais raksturs.
* Cenas ir aktuālas pasūtījumiem, kas noformēti no 06.06.2019. 

 5. Pasūtījuma anulēšana un preces atgriešana

5.1 Rgrpluss.lv patur sev tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja:
Klients nav samaksājis priekšapmaksu saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu 7 dienu laikā no tā nosūtīšanas brīža.
Līdz preces piegādes brīdim Klients nav apmaksājis visu pasūtījuma summu. Izņēmums ir tikai gadījumā, ja starp Klientu un rgrpluss.lv tiek noformēts speciāls papildus līgums.
Ja klients ir veicis avansa maksājamu, bet nav samaksājis visu preču vērtību vai atteicās no pasūtījuma, iemaksātais avanss netiek atgriezts.

6. Garantija un neatbilstošas preces atgriešanas kārtība

6.1 Pirmo 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža patērētajs ir tiesīgs atgriezt preci oriģinālā iepakojumā un bez montāžas pazīmēm, nepaskaidrojot iemeslus, izņēmot gadījumus, kad prece ir personalizēta.

6.2 Klients ir tiesīgs iesniegt rgrpluss.lv pretenzijas 24 mēnešu laikā no preces saņemšanas brīža. Rgrpluss.lv, kā pārdevējam, ir jānosaka defekta raksturs. Var tikt pieņemts, ka pirmo sešu mēnešu laikā konstatētie trūkumi ir bijuši jau preces iegādes brīdī (kaut arī tika atklāti vēlāk, lietošanas gaitā), izņemot gadījumu, kad rgrpluss.lv normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizētā ekspertīzē pierāda pretējo.

6.3 Saņemot preci, lūdzam pārbaudīt, vai iepakojums nav bojāts (slapjš, noskrāpēts, pārplēsts vai citādi ārēji bojāts). Ja iepakojums ir bojāts, saņēmējam tas ir jāatzīmē sūtījuma pavaddokumentā. Ja dokuments tiek parakstīts bez piebildes, tiek pieņemts, ka sūtījums ir nodots bez bojājumiem.

6.4 Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, Klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, Klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. Rgrpluss.lv ir tiesīgs atteikties no preces aizstāšanas un aprobežoties ar tās remontu gadījumā, ja aizstāšana, salīdzinot ar remontu, ir nesamērīgi dārga. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšana netiktu veikta saprātīgā laika posmā.

6.5 Atklājot preces defektus, Klientam ir jārīkojas sekojoši:
Jāatrod rēķins par preces pirkumu.
Jāpaziņo par radušo problēmu brīvā formā iesniegumā, sūtot to uz elektroniskā pasta adresi [email protected] Iesniegumā ir nepieciešams norādīt rēķina un pasūtījuma numuru.
Ja rodas nepieciešamība pēc remonta vai ekspertīzes, klientam pašam jāpiegādā prece uz rgrpluss.lv noliktavu oriģinālā iepakojumā.
Visu jautājumu, saistīto ar defektu labošanu, risināšana aizņem 30 darba dienas no iesnieguma pieņemšanas dienas.

6.6 Sakarā ar Ministru kabineta noteikumu 255 no 2014.gada 20. maijā (prot. Nr.29 5.), patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
-prece tika izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
-preces bojājumi radušies Klienta vainas dēļ;
-atklājās, ka preces izmēri nesader ar dzīvojamas telpas plānu;
-klients veica ar preci vai tās elementiem manipulācijas, kas nav paredzētas ražotāja instrukcijā;
-defekti radās preces izmantošanas neparedzētajiem mērķiem rezultātā.
-prece ir parādījies dabīgs nodilums izmantošanas rezultātā.

7. Pušu atbildība un Force Majeure

7.1 Rgrpluss.lv ir atbildīgs par Klientu vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumu, izvērtējot katru gadījumu, un tādā kārtībā, un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.


7.2 Klients ir atbildīgs par rgrpluss.lv vispārējo pārdošanas nosacījumu neievērošanas gadījumu, izvērtējot katru gadījumu, un tādā kārtībā, un apmēros, kā to nosaka Latvijas Republikas likumdošana.

7.3 Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzienus, citus tamlīdzīgus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas pusēm traucē izpildīt savas saistības. Par šādu apstākļu iestāšanos nekavējoties, rakstiski, caur elektronisko pastu, jāpaziņo otrai pusei.

7.4 Rgrpluss.lv nekompensē morālo zaudējumu, kurš pēc Klienta domām var rasties sakarā ar izmaiņām piegādes termiņā, cenā un citos nosacījumos, kas ir minēti vispārējo pārdošanas nosacījumu ietvaros.

7.5 Rgrpluss.lv nekompensē Klientam iespējamos izdevumus gadījumā, ja Klients ir uzņēmies saistības, kuras var nonākt pretrunā ar vispārējo pārdošanas nosacījumu galvenajiem punktiem, pret trešajām pusēm un šīs saistības tika pārkāptas.

7.6 Rgrpluss.lv nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņu, cenu, kā arī citu nosacījumu maiņu, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izmaiņām.

8. Citi nosacījumi

8.1 Rgrpluss.lv tiesības un pienākumus, attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, regulē Latvijas Republikā spēkā esošās tiesību normas, tajā skaitā Fizisko personu datu aizsardzības likums. Rgrpluss.lv izmanto Klienta personiskos datus tikai pasūtījuma izpildei. Rgrpluss.lv neizpauž Klienta personiskos datus, kurus Klients nodevis pasūtījuma noformēšanai, trešajām personām, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas likumos.

8.2 Rgrpluss.lv patur sev tiesības informēt Klientu par jaunām precēm, pakalpojumiem un atlaižu piedāvājumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no rgrpluss.lv klientu bāzes.

8.3 Gadījumā, ja kāds vispārējo pārdošanas nosacījumu punkts nav pakļauts burtiskam tulkojumam, tad tas tiek skaidrots saskaņā ar Latvijas Republikā pastāvošo likumdošanu, ievērojot sākotnējos rgrpluss.lv un Klienta mērķus.

8.4 Strīdi un domstarpības, kas ir saistīti ar vispārējo pārdošanas nosacījumu izpildi, tiek risināti abpusēju pārrunu ceļā. Nenoregulēto strīdu vai domstarpību starp rgrpluss.lv un Klientu rašanās gadījumā, katra no pusēm ir tiesīga aizsargāt savas tiesības Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Kontakti

Kandava, Raudupes iela 3

Betona pakāpieni / Dārziem un parkiem:

Mob.t.: 22 720 979

E-pasts: [email protected]

Izstādājumi kapsētām:

Mob.t.: 26 292 999

E-pasts: [email protected]