Kapu soliņi

"Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei, aptrūkst stīga un viss ir kluss..."

Kapu soliņi

X

Papildus pakalpojuma izmaksas

Piegāde (līdz vārtiem) - 0.25 €/km

Uzstādīšana - 10.00 €/gab

Kontakti

Kandava, Raudupes iela 3

Betona pakāpieni / Dārziem un parkiem:

Mob.t.: 22 720 979

E-pasts: [email protected]

Izstādājumi kapsētām:

Mob.t.: 26 292 999

E-pasts: [email protected]